Menu Zavřeno
historie_kuba

Historie Kuby

 

Historie předkoloniální

Prvními obyvateli ostrova byli indiánské kmeny Arawaků, které osídlovali i okolní karibské ostrovy.

Koloniální historie

Kryštof Kolumbus se na ostrově vylodil 27.října 1492 a r. 1533 se Havana stala důležitým městem, kde sídlil guvernér, především jako základna a přístav pro převoz zlata a stříbra z celé oblasti Jižní a Latinské Ameriky. V r. 1762 byla Havana obsazena Angličany, kteří ji potom vyměnili za Španělské území na Floridě.

Historie nezávislé Kuby

Tak jako v celé Jižní Americe probíhá rovněž na Kubě osvobozenecký boj místního obyvatelstva za nezávislost na Španělích. V historiii Kuby byly 2 nejdůležitější střety se Španěly. První válka probíhala v letech 1868 – 1820 a druhá v r. 1895 – 1898 pod vedením národního hrdiny Maximo Goméze. Kubáncům pomohli Španěly porazit USA a tím získaly hlavní politický a tím i ekonomický vliv na Kubě.Velká část Kubánského obyvatelstva je černoškého původu, což souvisí z dovozem otroků na plantáže, především cukrové třtiny. Otroctví bylo oficiálně zrušeno v roce 1886. V roce 1902 byla vyhlášena republika. Nejdůležitějším hrdinou boje za národní osvobození, který je akceptovatelný všemi kubánci napříč politickým spektrem je José Martí, jehož socha zdobí hlavní náměstí snad každého důležitého města.

Kubánská revoluce

Do roku 1959 na Kubě vládli různí diktátoři z nichž nejznámější je asi Batista, který byl vojensky poražen Fidelem Castrem v r. 1959 , který se vylodil s dalšími revolucionáři na Kubě z jachty Granma a zahájil vojenské tažení z východu na západ.
Od tohoto roku na Kubě je jako polické zřízení socialismus, který však po rozpadu východního bloku, kdy Kubu zasáhly nemalé ekonomické potíže, doznal některých změn.Od r. 1995 je povoleno podníkání v malém (rodinné restaurace). Rovněž v tomto období je zaznamenán velký rozvoj turistiky se stavbou mnoha nových luxusních hotelů s podílem světově známých zahraničních investorů.